Varauksen voimassaolo

Sivuston kautta tehty varaus on sitova ja voimassa heti varauksen tekemisen jälkeen. Varattavasta tilasta vastaava taho pitää oikeuden tarkistaa varauksen tiedot ja hylätä varaus, jos se on sääntöjen vastainen. Varauksen mahdollisesta hylkäämisestä lähetetään aina erillinen ilmoitus varauksen tekijälle.

Varauksen hinta ja maksaminen

Varauksen hinta löytyy kunkin tilan varaussivulta. Varausta ei makseta varauksen tekemisen yhteydessä, vaan se laskutetaan jälkikäteen tilan ylläpitäjän toimesta.

Varauksen peruuttaminen

Varauksen tekijä voi peruuttaa varauksen viimeistään 24h ennen varauksen alkamisajankohtaa ottamalla yhteyttä tilasta vastaavaan tahoon. Yhteystiedot löytyvät kunkin tilan varaussivun alaosasta.

Varaajan vastuu

Varauksen tekijä vastaa henkilökohtaisesti tilan sääntöjen noudattamisesta. Tilan omaisuuden rikkoutumisen tai tuhoutumisen sattuessa on varauksen tekijä velvollinen korvamaan aiheutunut vahinko tilasta vastaavalle taholle.

Henkilötietojen käsittely

Varauslomakkeen kautta lähetettyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan varauksen tarkastukseen ja laskutukseen. Kaikki henkilötiedot säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella laissa määrättyjä sääntöjä noudattaen.